Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts
Denim High Low Hem Fringed Shorts

Denim High Low Hem Fringed Shorts

Regular price $36.88
Details:
  • Material: Denim
Size Length Waist Hip
S 18.9 25.2 33.1
M 19.3 26.8 34.6
L 19.7 28.3 36.2
XL 20.1 29.9 37.8
2XL 20.5 31.5 39.4